Studencki Zespół Góralski - Skalni

HistoriaAktualnościKontaktSiedzibaInfoGaleriaMuzyka

KIEROWNIK ZESPOŁU

mgr Józef Brzuchacz

 

RADA ARTYSTYCZNA ZESPOŁU:

Brzuchacz
Cukier

Józef
Katarzyna

RADA ZESPOŁU:

Prezes:
Zastępca:
Skarbnik:
Członkowie:
 
Buła
Musiał
Jasiura
Kula
Zbozień

Michał
Karolina
Dawid
Elżbieta
Kinga

MUZYKA:

Sularz
Dziadkowiec
Jasiura
Król
Ścisłowicz

Piotr
Adam
Dawid
Dawid
Jakub

- prym
- sekund
- sekund
- sekund
- basy

 

OPIEKUN ZESPOŁU:

dr hab. inż. Sylwester Tabor
Prof. UR, Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45