Studencki Zespół Góralski - Skalni

HistoriaAktualnościKontaktSiedzibaInfoGaleriaMuzyka

KIEROWNIK ZESPOŁU

mgr Józef Brzuchacz

 

RADA ARTYSTYCZNA ZESPOŁU:

Instruktorzy śpiewu i tańca
grup żeńskiej oraz męskiej:

Instruktor Muzyki:

Halina
Marcin

Adam

Skupień
Bigos

Dziadkowiec

RADA ZESPOŁU:

Prezes:
Zastępca:
Skarbnik:
Członkowie:
 

Kamil
Krystyna
Aleksandra
Andrzej
Paweł

Bodzioch
Stękała
Peregrym
Budz
Waras

MUZYKA:

Wojciech
Adam
Katarzyna
Paweł
Jakub

Kubasiak
Dziadkowiec
Kluska
Ryt
Ścisłowicz

- prym/sekund
- prym/sekund
- prym/sekund
- sekund
- basy

 

OPIEKUN ZESPOŁU:

dr hab. inż. Sylwester Tabor
Prof. UR, Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45